Az egyesület történelme

65 éve történt hogy megalakult a Ráckevei Horgász Egyesület / 1941.április 06.-án /
1941-ben ugyanis lejárt a Soroksári Duna ág e területén halászati bérleménye,és lehetőség nyílt arra,hogy leleményes horgászni vágyó emberek részt vegyenek az ártóverésen. A részvétel sikeres volt,a bérleti jogot megszerezték,ha nem is kizárólagos, mivel a halászat tovább folytatódott,de 4l fő részére a horgászat is megkezdődhetett. A 41 fő alapító tag a drága bérlemény kifizetésére a sportegyleti pénztártól kölcsönt vett. fel. Horgászirodát hoztak létre,mely az Adamkó-féle vendéglő egyik helyisége volt.
Az egyesület első elnöke Appel Mihály,jegyzője Litkei Emil,titkár Somhegyi Jenő,gazda. Gyene András,számvizsg.biz.elnöke Visky Imre.
Sajnos ma már sem ők,sem pedig az alapító tagok nem élnek,de mi horgászok köszönettel és hálával emlékezünk mindnyájukra.
Az Egyesület életképességét bizonyítja,hogy már az alapítás évében a létszám elérte a 67 főt. Az anyagiak akkor is szűkösek voltak. Az iroda és víz bérleményt tagdíjból és némi egyéni adakozásból fizették.
1945 után a politikai változásokat követően az egyesületi élet lendületesen szerveződik. A létszám már eléri a 140 főt.
Új nagyobb iroda bérlése a Sas vendéglőben,majd 1951-től Kerekzátony szigeten lévő Kiss Ernő féle vendéglőben.
A taglétszám folyamatosan nő és eléri a 400 főt.
Az 1957-ben választott vezetőség Rékasi Béla elnök úrral az élen döntésre jut egy önálló horgásztanya létesítésének az ügyében.
1958-ban megveszik a telket és elkezdődik az építkezés ,a tagság hozzájárulásával 100.-Ft és sok társadalmi munkában.
A horgásztanya felépül. 1961. április 30.-án ünnepélyesen átadják,az iroda helyben működik.
1974-ben pénztáros helyett állandó adminisztrátor van alkalmazva. Tagság létszáma  már 1037 fő.
A tanya fejlesztése tovább folyik,1975-ben megépülnek a hálószobák,fürdőszoba,majd 1979-ben a pince,a tagság szórakozását klubhelyiség és büfé biztosítja. A taglétszám 1990-ben eléri 2156 főt.
Ezzel a Duna ág második legnagyobb egyesülete. 1995-től a létszám stagnál,majd 1999-től csökkenni kezd.
Ennek oka tagságunk anyagi helyzetére,illetve a Duna ág halállományának csökkenésére vezethető vissza.
Az Egyesület jelen vezetése mindent megtesz és a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében,hogy a tagságot a ma elvárható színvonalon kiszolgálja. A ráckevei Duna ági Szövetséggel karöltve azon munkálkodik,hogy a Duna-ág halállománya induljon fejlődésnek és a fogási eredmények emelkedjenek.
A jelen vezetés tisztelettel és hálával emlékezik az alapító tagjainkra és az elhunyt aktivistákra. Appel Mihály,Tóth László,Visky Imre,Gyene András,Rékasi Béla,Szűcs András,Frideczky József,Litkei Emil.
Köszönetét fejezi ki mindazoknak,akik a Ráckevei Horgász egyesületet munkájában támogatták.