Az egyesület tagfelvételének rendje

Horgászni szeretnék,mi a teendőm? 

Sokan gyermekkorukban,kevesebben felnőtt korukban ismerkednek meg a horgászattal,a vizek csodálatos, egy életre rabul ejtő hangulatával. Az első pecázás élménye maradandó,de az élet egyéb feladatai,kötelezettségei és más hobbik nemegyszer eltávolítják az ifjakat,vagy felnőtteket a horgászattól.

Később többségük általában újra felfedezi a horgászat örömét,szépségét és ekkor teszik fel általában a kérdést,hogyan lehetek horgász.

Magyarországon a horgászatot a halászati-horgászati törvény és kapcsolódó rendeletei szabályozzák. Mi a horgászokra,horgászatra vonatkozó lényege?

Magyar állampolgár (14. életévét betöltött) akkor horgászhat,ha az állam által előírt horgászvizsgát leteszi,horgászatra jogosító okmányokkal –állami horgászjegy,területi engedély – rendelkezik.

Horgászvizsga: az állam által meghatározott vizsgaanyagot a “Horgászati alapismeretek”című kiadványban találjuk meg,melyet általában a vizsgáztatással foglalkozó egyesületeknél és szövetségeknél,halászati hatóságoknál is meg lehet vásárolni. Az anyag tartalmazza a legfontosabb jogszabályi,rendeleti előírásokat –melyek ismerete alapvető –és horgászati módszerekről,valamint más hasznos kérdésekről nyújt információt.

A kiadvány áttanulmányozása,az ismeretek elsajátítása után érdemes a vizsgára jelentkezni. Vizsgázni térségenként különböző helyeken lehet. Jó néhány horgászegyesület is kapott vizsgáztatási lehetőséget,de egyes térségekben csak egy-két állandó helyen lehet a vizsgát letenni. A vizsgáztató helyekről érdemes a helyi horgászegyesületnél vagy az egyes megyei és területi szövetségeknél érdeklődni. A horgászvizsga általában teszt jellegű.

Az állami horgászvizsga ( vizsgadíj:1.000,-Ft) sikeres letételét követően lehet megvásárolni az állami horgászjegyet (ára:1.000 Ft),melyről a honlap egy másik címén olvashatunk részletesen.

Az állami horgászjegy váltásának egyik feltétele a horgászszervezeti (egyesületi) tagság. Az állami horgászjegyet váltani szándékozó az országban működő több mint 1100 horgászegyesület bármelyikénél létesíthet tagságot.

Az állami jegy birtokában azután bármelyik vízterületre megválthatja a különböző típusú –éves,heti,napi,esetleg több napra szóló –területi engedélyét.

Általánosan az a jellemző,hogy szinte minden vízterületre,annak hasznosítási színvonalától függően külön területi engedélyt kell váltani. Léteznek magasabb költségigényű “országos érvényű”területi engedélyek is,természetesen az országos jelleg úgy igaz,hogy szinte minden térségből vannak nagyobb, jelentősebb vizek az érvényességi körben. (Erről a honlap területi engedélyekről- Jegyekről menüpont- szóló fejezetében lehet tájékozódni.)

A kezdő,a gyakorló horgásznak is minden vízterületen célszerű tájékozódni az ott érvényes horgászati rendről,mivel a törvényi és rendeleti előírásoknál szigorúbb helyi szabályozások is lehetnek érvényben,melyeket be kell tartani. A vízhasznosítók az általuk kiadott területi engedélyeken általában feltüntetik az adott vízre érvényes horgászrendi előírásokat.

Gyermekhorgász szeretnék lenni! 

A gyermekeknek 14 éves életkoruk betöltéséig nem kell horgászvizsgát tenniük. Persze célszerű tájékozódniuk,ismereteket szerezniük az egyes halfajokról,a törvény és rendelek által előírt tilalmi és méretkorlátozásokról,mivel a szabályok betartásának elvárása rájuk is vonatkozik.

A gyermek akkor horgászhat,ha rendelkezik állami gyermek horgászjeggyel (ez térítésmentes, mintáját a honlap állami jegyekről szóló menüjében láthatjuk) és az adott vízre érvényes területi engedéllyel.

A gyermek területi engedélyek általában kedvezményes árúak. Jelenleg kétféle széleskörű engedély ismert. Egy 1000 Ft-os értékű,mely elsősorban a horgászszervezetek nagyobb vízterületeire érvényes és egy 5000 Ft-os,melynél az előbbi vizek kibővülnek a Balatonnal,a Dunával,a Tiszával és meghatározott holtágaikkal. Az adott területi engedélyen az érvényesség részletesen fel van tüntetve. Ezek a típusú engedélyek egyesületi hasznosításba tartozó vízterületekre nem,vagy csak adott egyesületek helyi szabályozása szerint érvényesek.Manapság már különféle típusú gyermek területi engedélyt lehet váltani,egy vízterületre,vagy egy térség , egy megye területére is.

A gyermek területi engedélyt kiadó fogási naplóval is ellátja a gyermekhorgászt. A fogási naplót vezetni kell és a kiadó szervezetnek év végével a naplón feltüntetett időpontig le kell adni.

A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek. Szívesen segítenek a horgászati alapismeretek elsajátításában, sok egyesület szervez gyermek versenyeket,vetélkedőket és horgásztáborokat is.

Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására,amely kimondja,hogy 14. életévét be nem töltött gyermek,kizárólag nagykorú személy felügyelet mellett,egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat. A gyermek naponta –a törvényi előírás szerint –egy darab méretkorlátozással védett halat,3kg kősüllőt és a méretkorlátozás alá nem eső halfajokból (pl. kárász, keszegfélék,stb) 5 kg-ot foghat. Az egyes vízhasznosítók , területi engedélyt kiadók szigoríthatják,korlátozhatják gyermekhorgász által használható horgászmódszereket ( így több helyen csak úszos készség használatát engedélyezik ),illetve fogási lehetőségeit is korlátozhatják (pl. csak méretkorlátozással nem védett halfajokra engedve meg a horgászatot). Ezért a horgászrendi előírásokat minden esetben át kell tanulmányozni.